Informacija

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

1. Organizuojamas žaidimas „Įsigydamas Kakės Makės knygelę gali laimėti gimtadienio dovanas!“ (toliau – Žaidimas). Žaidimo sąlygos nustatytos Žaidimo taisyklėse. Žaidimo dalyvių asmens duomenų valdytojas yra UAB „Alma littera”, j.a.k. 120029537, Ulonų g. 2, Vilnius, el. p. gimtadienis@kakemake.lt (toliau – Organizatorius). Organizatorius įsipareigoja laikytis konfidencialumo.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindai.

2.1. Žaidimo metu dalyvių sutikimu surinkti asmens duomenys  bus naudojami šiais tikslais:

  • Žaidimo vykdymo ir, laimėjimo atveju, informavimo apie laimėjimą tikslu (vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr., pirkimo dokumento informacija – čekio numeris; el. užsakymo numeris);
  • nugalėtojo viešo paskelbimo tikslu (vardas, pavardė) (bus prašoma atskiro sutikimo);
  • Žaidimo prizų pristatymo tikslu (vardas, pavardė, telefono Nr., adresas prizų pristatymui)
  • Užklausų administravimo tikslu (el. paštas ir kita informacija, kuri laiške nurodoma interesanto).

2.2. Žaidimo dalyvių asmens duomenys tvarkomi remiantis šiuo teisėto tvarkymo pagrindu:

  • Sutikimas* (jo pagrindu asmens duomenys tvarkomi Žaidimo vykdymo ir, laimėjimo atveju, informavimo apie laimėjimą tikslu, viešo nugalėtojo skelbimo tikslu, Žaidimo prizų pristatymo tikslu).

    * – bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo kreipdamiesi į Organizatorių el. paštu gimtadienis@kakemake.lt arba pareigunas@alg.lt.

  • teisėtas Organizatoriaus interesas (atsakyti į el. paštu gautas užklausas).

3. Žaidimo dalyvio pateiktus asmens duomenis Organizatorius saugos Žaidimo laikotarpiu ir 14 dienų pasibaigus Žaidimui. Pasibaigus nurodytam terminui, duomenys bus sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

4. Surinkti duomenys bus perduodami šiems duomenų gavėjams: UAB AL holdingas, j.a.k. 302288643, IT paslaugas Organizatoriui teikiantiems asmenims, prizų pristatymo paslaugas teikiantiems asmenims – AB „Lietuvos paštas“ ar siuntų pristatymo paslaugas teikiantiems asmenims.Surinkti duomenys bus perduodami šiems duomenų gavėjams: UAB AL holdingas, j.a.k. 302288643, IT paslaugas Organizatoriui teikiantiems asmenims, prizų pristatymo paslaugas teikiantiems asmenims – AB „Lietuvos paštas“ ar siuntų pristatymo paslaugas teikiantiems asmenims.

5. Informuojame, kad duomenų subjektai (Žaidime dalyvaujantys asmenys), kurių duomenis Organizatorius tvarko, turi šias teises: teisė žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, teisė prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Žaidimo dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, teisė nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, taip pat teisė į duomenų perkeliamumą.

6. Informuojame, kad asmens duomenų pateikimas nėra privalomas, tačiau nepateikus savo asmens duomenų, prarandama teisė dalyvauti Žaidime ir galimybė laimėti prizus.

7. Taip pat informuojame, kad galite pateikti skundus, susijusius su asmens duomenų tvarkymo teisių pažeidimu, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kontaktinė informacija: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. Nr. (8 5) 271 2804279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.

8. Iškilus bet kokiems klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo, bet kada galite kreiptis į Duomenų apsaugos pareigūną el. p. pareigunas@alg.lt.