Taisyklės

Žaidimo „Įsigydami Kakės Makės knygelę galite laimėti gimtadienio dovanas!“ taisyklės

1. Bendrosios taisyklės

1.1. Žaidimą „Įsigydami Kakės Makės knygelę galite laimėti gimtadienio dovanas!“ (toliau –„ Žaidimas“) organizuoja UAB „Alma littera“, juridinio asmens kodas 120029537, kurios registruota buveinė yra Ulonų g. 2, Vilnius, toliau – „Organizatorius“, pagal šias taisykles (toliau – „Taisyklės“). Taisyklės yra viešai skelbiamos Žaidimo organizatoriaus svetainėje www.kakemake.lt (toliau – „Svetainė“).

1.2. Žaidimo vieta – bet kuri fizinė ir internetinė prekybos vieta Lietuvoje, kurioje platinamos Kakės Makės serijos knygos, toliau – „Žaidimo prekės“, nurodytos Taisyklių Priede Nr. 1.

1.3. Žaidime turi teisę dalyvauti visi 18 metų sulaukę fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo laikotarpiu Žaidimo vietoje įsigiję bent vieną Kakės Makės serijos knygą, nurodytą priede Nr. 1, bei išsaugoję pirkimo čekį arba kitą pirkimo ar prekės užsakymo dokumentą (toliau – „Dokumentas“).

1.3. Norint dalyvauti Žaidime, Dokumentą reikia užregistruoti Svetainėje, suvedant tokius duomenis kaip vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris.

1.4. Dokumentas gali būti registruojamas tik vieną kartą.

1.5. Dokumentas turi būti saugomas iki pat Žaidimo pabaigos ir Organizatoriui pateikiamas kaip įrodymas atsiimant laimėtus prizus.

1.6. Žaidimas vyksta nuo 2020 m. kovo 24 d. iki 2020 m. balandžio 28 dienos. Žaidimo registracijos laikotarpis – nuo 2020 m. kovo 24 d. iki 2020 m. balandžio 27 d.

1.7. Žaidimo prekių skaičius neribojamas, t. y. vienas Žaidimo dalyvis Žaidime gali dalyvauti neribotai.

1.8. Žaidime negali dalyvauti „Alma littera” įmonių grupės įmonių (UAB „Alma littera“, UAB „Alma littera sprendimai“, UAB „Alma littera pramogos“, UAB „Šviesa“, VšĮ „Šiaurės licėjus“, UAB ALG knygynai, UAB „Arpresa“, UAB „ALG logistika“ ir kt.) darbuotojai bei jų šeimos nariai. Žaidime taip pat negali dalyvauti Žaidimo partnerių UAB „Paliūtis“, UAB „Open24“, UAB „Nostra“, UAB „Skinija“, AB „Vilniaus Pergalė“, AB „Kauno grūdai“, UAB „Biok laboratorija“ darbuotojai bei jų šeimos nariai. Šeimos nariais suprantama sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai, broliai, seserys, motina, tėvas.

1.9. Vienas Dokumento numeris gali laimėti vieną prizą per visą Žaidimo laikotarpį.

1.10. Žaidimo prizų laimėtojai bus skelbiami kas savaitę (kiekvieną antradienį) svetainėje www.kakemake.lt. Su laimėtojais bus susisiekiama asmeniškai jų nurodytu el. paštu arba telefonu.

2. Prizų fondas
  1. Crocs avalynė „Kakė Makė“ (distributorius UAB „Open24“) – 10 vnt.
  2. Botai „Kakė Makė“ (gamintojas UAB „Paliūtis“) 10 vnt.
  3. Patalynės komplektas „Kakė Makė“ (gamintojas UAB „Nostra“) – 10 vnt.
  4. Vienos dienos apsilankymas pramogų erdvėje „Kakės Makės pasaulis“ (UAB „Alma littera pramogos“) – 15 vnt.
  5. Kojinės „Kakė Makė“ (gamintojas UAB „Skinija“) – 50 vnt.
  6. Rinkinys „Kakės Makės pirmoji abėcėlė“ (leidėjas UAB „Alma littera“) – 50 vnt.
  7. Saldainių rinkinys „Kakė Makė. Vaisinis vakarėlis“ (gamintojas AB „Vilniaus Pergalė“) – 100 vnt.
  8. Avižinė košė su šokoladu „Kakė Makė“ (gamintojas AB „Kauno grūdai“) – 10 pakuočių x 8 vnt.
  9. MARGARITA Trešnių kvapo prausiklis „Kakė Makė“ (gamintojas UAB „Biok laboratorija“) – 100 vnt.
  10. ECODENTA Dantų pasta „Kakė Makė“ (gamintojas UAB „Biok laboratorija“) – 100 vnt.
3. Prizų atsiėmimas

3.1. Prizų laimėtojai renkami atsitiktiniu būdu naudojant programinę įrangą.

3.2. Prizų laimėtojas Organizatoriui pateikia skanuotą arba fotografuotą Dokumento kopiją el. paštu gimtadienis@kakemake.lt nurodydamas laiško antraštę „Kakės Makės žaidimas“.

3.1. Prizai laimėtojui pristatomi registruotu paštu per 20 darbo dienų skaičiuojant nuo tos dienos, kai laimėtojas pateikia Organizatoriui savo adresą.

3.2. Prizai pristatomi tik Lietuvos Respublikos teritorijos ribose.

3.3. Laimėti prizai į kitus prizus ar grynuosius pinigus nekeičiami. Už neatsiimtą prizą Žaidimo dalyviui nėra atlyginama.

3.4. Organizatorius neatsako už vėlavimą pristatyti Prizus arba Prizų nepristatymą tais atvejais, jeigu Žaidimo dalyvis nepateikė ar pateikė neteisingą Prizo pristatymo adresą arba kitus savo asmens duomenis, taip pat dėl nenumatytų ir nuo Organizatoriaus valios nepriklausančių aplinkybių, nenugalimos jėgos (force majeure). Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip jas traktuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

4. Asmens duomenų apsauga

4.1. Informacija apie asmens duomenų apsaugą pateikiama čia.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1. Visi asmenys, dalyvaujantys Žaidime, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.

5.2. Organizatoriaus ir Žaidimo dalyvių teisės ir įsipareigojimai aprašyti tiktai šiose Taisyklėse ir galiojančiuose normatyviniuose aktuose. Visa informacija apie Žaidimą, pateikta reklaminėje medžiagoje, yra tiktai informacinio pobūdžio.

5.3. Organizatorius turi teisę pašalinti iš Žaidimo dalyvius, kurie įtariami sukčiavimu ar piktybiška veika.

5.4. Tuo atveju, jei Žaidimo dalyvis neatliko visų privalomų veiksmų, nurodytų šiose Žaidimo Taisyklėse, dalyvis netenka teisės į Žaidimo Prizą/-us.

5.5. Organizatorius turi teisę vienašališkai pataisyti arba pakeisti Žaidimo Taisykles arba nutraukti Žaidimą bet kuriuo momentu, apie tai iš anksto informuodamas Svetainėje.

5.6. Dėl visų šiose Taisyklėse neaptartų klausimų Organizatorius turi teisę priimti vienašališką sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

5.7. Organizatorius neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl netikslių duomenų ar kitus dėl Žaidimo dalyvio kaltės kilusius nesklandumus, taip pat nebaigtas registracijas, susiklosčiusias dėl techninių nesklandumų, gedimų, interneto trikdžių ar kitų nuo Organizatoriaus nepriklausančių priežasčių. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis Žaidimo vykdymui, Organizatorius deda visas galimas pastangas juos pašalinti.

5.8. Žaidimo dalyvis, susipažindamas su šiomis Taisyklėmis ir dalyvaudamas Žaidime, patvirtina, jog supranta, kad šis Žaidimas nėra loterija Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo prasme.

5.9. Žaidimo dalyviai turi teisę išreikšti pretenzijas dėl žaidimo vykdymo iki 2020 m. gegužės 31 d., pateikdami raštišką pareiškimą UAB „Alma littera“ biurui, Ulonų g. 2, Vilnius. Visos pretenzijos bus išnagrinėtos ir Žaidimo dalyviams atsakymas pateiktas per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pareiškimo gavimo dienos. Žaidimo dalyviai turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresu Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius ar e. paštu tarnyba@vvtat.lt.

5.10. Kilus klausimams, galima kreiptis šiuo el. pašto adresu: gimtadienis@kakemake.lt


Priedas Nr. 1

Kakės Makės serijos leidiniai, dalyvaujantys žaidime „Įsigyk Kakės Makės knygelę, laimėk gimtadienio dovanas!”

Leidinio pavadinimas Barkodas
Kakė Makė ir draugystės šluota 9786090138519
Kakės Makės atradimai. Žmogaus kūnas 9786090133309
Kakės Makės maudynės 9786090129159
Kakė Makė. Klijuok. Spalvink. Žaisk 9786090133491
Spalvink su Kake Make. Monstrai 9786090132845
Spalvink su Kake Make. Čiūčia 9786090132821
Rašyk su Kake Make 9786090133064
Kakė Makė ir dantukų fėjos puota 9786090124789
Mano dienoraštis. Pildyk kartu su Kake Make 9786090128343
Kakės Makės Pirmoji Abėcėlė 9786090130841
Kakės Makės atradimai. Emocijos 9786090132234
Kakės Makės žurnalas Nr.4 9772538813001
Lietuvos istorija su Kake Make. Užduotys 9786090132272
Kakės Makės elementorius 9786090133521
Kakė Makė ir pabėgusios ausys 9786090102695
Spalvink su Kake Make. Dantukų fėja 9786090132838
Kakės Makės atradimai. Laikas. Užduotys 9786090132616
Kakė Makė ir svajonių gimtadienis 9786090115749
Kakė Makė ir Supertėčio diena 9786090128923
Kakės Makės veiklos kalendorius 9786090131428
Kakė Makė ir netvarkos nykštukas 9789955387657
Kakės Makės žurnalas Nr.3 9786090130582
Kakė Makė ir pavogtas laikas 9786090120217
Kakės Makės enciklopedija. Gyvūnai 9786090122259
Lietuvos gamta su Kake Make. Užduotys 9786090132265
Kakės Makės didžioji lipdukų knyga 9786090127018
Kakės Makės enciklopedija apie Lietuvą 9786090131459
Kakės Makės atradimai. Laikas. 9786090130605
Kakės Makės atradimai. Higiena 9786090135587
Kakė Makė ir didelė Tamsa 9786090110171
Kakės Makės enciklopedija 9786090117217
Kakės Makės žurnalas Nr.2 9786090129074
Kakė Makė mokosi. 1 dalis 9786090118665
Spalvink su Kake Make. Netvarkos nykštukas 9786090132852
Kakės Makės užduočių kortelės 9786090125823
Kakės Makės raidžių slėpynės 9786090120132
Kakės Makės žurnalas Nr. 1 9786090128138
Kakės Makės atradimai. Žmogaus kūnas. Užduotys 9786090134740
Kakė Makė ruošiasi į mokyklą 1 dalis 9786090124758
Kakės Makės atradimai. Emocijos. Užduotys 9786090134184
Kakė Makė mokosi 2 9786090120972
Kakė Makė mokosi anglų kalbos 9786090122235
Kakė Makė ruošiasi į mokyklą 2 dalis 9786090126530
Kakė Makė ieško pavasario. Užduotėlės vaikams 9786090114087
Kakės Makės spalvinimo albumas 9786090123195
Kakė Makė eina į zoologijos sodą 9786090109403
Kakės Makės spalvinimo albumas 9786090132562
Kakė Makė profesijų labirinte 9786090115794
Kakė Makė važiuoja prie jūros. Užduotėlės vaikams 9786090115244
Kakė Makė kaime 9786090114094
Sekmadienis su Kake Make 9786090108628
Kakė Makė žaidžia raidėmis. Užduotėlės vaikams 9786090111550
Kakės Makės telefonas 9786090114810
Kakė Makė žiemą. Užduotėlės vaikams 9786090112922
Kakės Makės abėcėlė 9786090119266
Kakės Makės dėlionių knyga 9786090122617
Kakė Makė groja dūdele 9786090113899
Kakė Makė atostogauja. Užduotėlės vaikams 9786090110539
Kakės Makės diena 9786090128664
Netvarkos nykštuko užrašai 9786090133736
Netvarkos nykštukas. Klijuok. Spalvink. Žaisk 9786090133514
Netvarkos nykštukas. Saugus kelyje. Užduotys. 9786090135853
Skaičiuok su Netvarkos nykštuku 9786090133071
Netvarkos nykštukas ir netikėtas svečias 9786090134375
Netvarkos nykštuko enciklopedija. Įdomiausi išradimai 9786090136034
Netvarkos nykštukas saugo gamtą. Užduotys 9786090134221